Trang trại Hữu cơ S-Farm

Chúng tôi phát triển mô hình chuỗi trang trại khép kín áp dụng hoàn toàn Công nghệ vi sinh Hữu hiệu, tiêu chuẩn Viet GAP, Global GAP trong tất cả quy trình nuôi trồng và sản xuất sản phẩm nông nghiệp hữu cơ chất lượng cao ngay tại Việt...
Read More: Trang trại Hữu cơ S-Farm

Chuỗi Cửa hàng S-Farm

Để duy trì và đảm bảo cung cấp các dòng sản phẩm hữu cơ, an toàn theo đúng cam kết, chúng tôi chọn giải pháp mở chuỗi cửa hàng thực phẩm S-Farm, chuyên giới thiệu và phân phối các dòng sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao từ TRANG...
Read More: Chuỗi Cửa hàng S-Farm